Aritz Aduriz: Lời chia tay không trọn vẹn

Không có một trận đấu chia tay trọn vẹn nhất nhưng có lẽ Aritz Aduriz cũng phần nào hài lòng về chặng đường mình đã trải qua. Anh nói: “Thành công thì quan trọng thật, nhưng điều quan trọng không kém là mọi người phải nhớ đến bạn”. Về phương diện này, anh đúng là đã làm được.